ZAŁOŻYCIELE

Informacje dotyczące założycieli klastra

CZYTAJ WIĘCEj

CZŁONKOWIE

Informacje dotyczące członków klastra

CZYTAJ WIĘCEJ

WSPÓŁPRACA

Informacje dotyczące współpracy

CZYTAJ WIĘCEJ

O KLASTRZE

KLASTER INFORMATYCZNO-NAUKOWO-GOSPODARCZY powstał  w czerwcu 2013 roku w celu stwarzania przestrzeni do rozwoju nowych innowacyjnych przedsiębiorstw oraz umożliwienia uczestnikom nawiązywania wspólnych relacji prowadzących do współpracy oraz realizacji wspólnych projektów.

Niniejszy klaster powstał dzięki inicjatywie przedsiębiorstw:

  • Wodklar Adam Uliasz,
  • Small Business System Damian Lemiech.

 Główne cele działania Klastra:

  • Tworzenie nowych innowacyjnych rozwiązań informatycznych oraz promocja i upowszechnianie tych rozwiązań w Polsce oraz zagranicą
  • Transfer i wymiana doświadczeń i sprawdzonych innowacji a przez to zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
  • Integracja działań podmiotów w zakresie rozwoju i promocji innowacyjnych produktów oraz usług
  • Integracja środowiska przedsiębiorców wdrażających i świadczących innowacyjne usługi
  • Wspieranie wspólnych inicjatyw gospodarczych
  • Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych i innych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • Współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej
  • Podtrzymywanie formalnych i nieformalnych kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami stery badawczo – rozwojowej w celu umożliwiania rozwoju i promocji innowacyjnych rozwiązań informatycznych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu wszystkie firmy i instytucje zainteresowane współpracą i rozwijaniem wspólnych projektów biznesowych.

KONTAKT